Stichting Familie Netco
We helpen mensen bij het investeren in zichzelf.
Wij zijn er van overtuigd dat kennis en opleiding de basis vormt voor een beter, gelukkiger en gezonder leven.
Fit voor de toekomst
De Stichting investeert in de participatie en de ontwikkeling van zowel kinderen, volwassenen en ouderen om kansen te bieden om hun vaardigheden, kennis en ontwikkeling te ondersteunen. Hierdoor neemt de maatschappelijke participatie toe, zodat men met al hun capaciteiten in de samenleving kan deelnemen en de sociale uitsluiting vermindert.
Mensen aan de zijlijn
Op dit moment zijn er in Nederland mensen, die door omstandigheden aan de zijlijn staan. Dit wordt versterkt door een terugtrekkende overheid die zich steeds meer richt op een maatschappelijke burgerparticipatie. Hierdoor ontstaan risico’s op sociale uitsluiting voor mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken voor persoonlijke ontwikkeling, (aanvullende) studies of lesbegeleiding.

Deze mensen hebben niet altijd de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en maatschappelijke isolatie en eenzaamheid ligt op de loer. De stichting wil vanuit haar kernbegrip “fit voor de toekomst” investeren in de ontwikkeling van mensen zodat sociale isolatie plaats maakt voor participatie.
Doe een aanvraag
Een aanvraag indienen is mogelijk voor opleidingsgerelateerde zaken en kan bijvoorbeeld een tegemoetkoming zijn in studiekosten, boeken en andere leerbenodigdheden. Na het indienen van een aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en kunt u van ons binnen twee maanden uitsluitsel verwachten.
Jezelf ontwikkelen, blijven leren en investeren in jezelf.
Over onze organisatie
 • 1
  Onze werkwijze
  De stichting heeft jaarlijks budget. Het grootste deel van dit budget komt van donateurs en sponsoren. Het fonds opereert binnen meerdere beleidscontexten en per jaar worden er projecten ondersteund. Particulieren kunnen een aanvraag indienen en jaarlijks worden opleidingsinstituten uitgenodigd om kandidaten voor te dragen die in aanmerking kunnen komen voor een toewijzing. Tevens kan de stichting bemiddelen in het bereikbaar maken van de voorzieningen van gerichte educatieve instanties en/of organisaties. Bij toekenning van een aanvraag zal het desbetreffende bedrag al dan niet in termijnen, ter beschikking worden overgemaakt aan desbetreffende opleidingsinstituut of organisatie.
 • 2
  ANBI Status
  Stichting Familie Netco heeft vanaf 2 december 2015 voor onbepaalde tijd de ANBI-status ontvangen. Vanaf deze datum werven we actief fondsen om de doelstelling van de stichting te realiseren.
 • 3
  Samenwerking met andere organisaties
  Het bestuur van de stichting realiseert zich dat samenwerking met bestaande organisaties nodig en nuttig is. Ook omdat sommige organisaties – zoals Leergeld – zich specifiek richten op kinderen. Het bestuur kan en wil eventueel aanvullend zijn op de activiteiten van educatieve organisaties.
 • 4
  Het bestuur is onbezoldigd en wordt gevormd door:
  Voorzitter: J.J. Roodnat
  Secretaris: G.M. van der Ende
  Penningmeester: D.H.A.G. van Weerlee
 • 5
  Beleid en donaties
  Wilt u het beleidsplan inzien? U kunt het hier downloaden.
  De jaarrekeningen vindt u hier: 2020 2021

  Wilt u een donatie aanbieden?
  Wilt u bijdragen aan de toekomst van mensen die nu nog aan de zijlijn staan, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en weer volop mee kunnen doen? Een donatie – in plaats van een kerst- of relatiegeschenk bijvoorbeeld – stellen wij zeer op prijs en is welkom op NL23 TRIO 0391081799. Stichting Familie Netco heeft een ANBI status, zodat giften in veel gevallen fiscaal aftrekbaar zijn.
Onze contactgegevens
+31 (0) 23 - 5345554
info@familienetco.nl

Alexanderstraat 10, 2011VE Haarlem