Mensen aan de zijlijn

Op dit moment zijn er in Nederland mensen, in alle leeftijdscategorieen, die door omstandigheden aan de zijlijn staan. Dit wordt versterkt door een terugtrekkende overheid die zich steeds meer richt op een maatschappelijke burgerparticipatie. Vertrouwde vangnetten vallen weg. Hierdoor ontstaan risico’s op sociale uitsluiting aangezien zij over onvoldoende financiële middelen beschikken om voor hun ontwikkeling, aanvullende studies te kunnen volgen of lesbegeleiding kunnen krijgen.

Deze mensen krijgen niet de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en het gevoel van maatschappelijke isolatie ontstaat. Maatschappelijke isolatie kan versterkt worden door gevoelens van eenzaamheid en volgens onderzoek ook leiden tot gezondheidsklachten.

De stichting wil vanuit haar kernbegrip “fit voor de toekomst” investeren in de ontwikkeling van mensen zodat sociale isolatie plaats maakt voor participatie.