Fit voor de toekomst

Kernbegrip van de stichting is “fit voor de toekomst”.

De Stichting investeert in de participatie en de ontwikkeling van zowel kinderen, volwassenen en ouderen om kansen te bieden om hun vaardigheden, kennis en ontwikkeling te ondersteunen. Hierdoor neemt de maatschappelijke participatie toe, zodat men met al hun capaciteiten in de samenleving kan deelnemen en de sociale uitsluiting vermindert.

Hiervoor staat het begrip “fit voor de toekomst”.