Onze werkwijze

De stichting heeft jaarlijks budget. Het grootste deel van dit budget komt van donateurs en sponsoren. Het fonds opereert binnen meerdere beleidscontexten en per jaar worden er projecten ondersteund. Particulieren kunnen een aanvraag indienen en jaarlijks worden opleidingsinstituten uitgenodigd om kandidaten voor te dragen die in aanmerking kunnen komen voor een toewijzing. Tevens kan de stichting bemiddelen in het bereikbaar maken van de voorzieningen van gerichte educatieve instanties en/of organisaties. Bij toekenning van een aanvraag zal het desbetreffende bedrag al dan niet in termijnen, ter beschikking worden overgemaakt aan desbetreffende opleidingsinstituut of organisatie.

Stichting Familie Netco heeft vanaf 2 december 2015 voor onbepaalde tijd de ANBI-status ontvangen.
Vanaf deze datum zullen actief fondsen geworven worden om de doelstelling van de stichting te realiseren.

 

Samenwerking met andere organisaties

Het bestuur van de stichting realiseert zich dat samenwerking met bestaande organisaties nodig en nuttig is. Ook omdat sommige organisaties – zoals Leergeld – zich specifiek richten op kinderen. Het bestuur kan en wil eventueel aanvullend zijn op de activiteiten van educatieve organisaties.

Wilt u het beleidsplan inzien? U kunt het hier >>> downloaden.

Wilt u een donatie aanbieden? Hier vindt u daarover informatie.

 

Het bestuur is onbezoldigd en wordt gevormd door:

Voorzitter: H.J.R. Luchies
Secretaris: G.M. van der Ende
Penningmeester: D.H.A.G. van Weerlee